เกี่ยวกับเรา

“บริษัท เอฟแอล สมาร์ท โซลูชั่น ไลท์ติ้ง จำกัด”

      ได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2558 โดยการรวมตัว ของทีมวิศวกรมืออาชีพ และช่างผู้ชำนาญการ ด้านงานระบบวิศวกรรม อาทิ เช่น งานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมโยธา และ อื่นๆ

      จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถให้การบริการงานได้ครบวงจร เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ทั้งภาคเอกชน และ หน่วยงานราชการ ได้ อย่างสมบูรณ์ทีมงานของ บริษัท เอฟแอล สมาร์ท โซลูชั่น ไลท์ติ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่น และ ตระหนักเป็น อย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำงานให้ บรรลุเป้าหมายตามความประสงค์และสร้างความ เชื่อมั่น เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจ และ พร้อมที่จะเป็นผู้ให้การบริการงานที่ดีที่สุดแก่ท่าน บริษัท เอฟแอล สมาร์ท โซลูชั่น ไลท์ติ้ง จำกัด

      บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า ทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการให้บริการของ บริษัทด้วย บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรของ บริษัทฯ ที่ทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ด้วยอัตราการให้บริการที่เป็นธรรม คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมที่จะให้บริการต่อลูกค้า ทุกท่าน

“วิสัยทัศ”

  • เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานพลังงานระดับประเทศ ที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุด ทั้งในด้านบุคลากร การเป็นพันธมิตรและผลการดำเนินงาน

“พันธกิจ”

  • “บริษัท เอฟแอล สมาร์ท โซลูชั่น ไลท์ติ้ง จำกัด” บริษัทชั้นนำด้านการให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานด้านต่างๆ และเพิ่มความปลอดภัยในระบบต่างๆ ส่งเสริมการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยการให้บริการที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจากเราเป็นอันดับแรกในระดับมาตรฐานสากล